1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心同仁受邀至國立成功大學都計系演講

本專題中心張智傑專案經理受邀至國立成功大學都市計劃學系「都市規劃與設計實習(五)」課程擔任講座,講題:地方創生的實踐利器-社區GIS。

時間:2018.11.21(三) 14:10 ~ 17:00
地點:成功大學光復校區都市計劃學系 50219教室(大四實習教室)