1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心廖泫銘研究副技師與白璧玲博士受邀前往浙江杭州出席「大數據與人文地理信息數據庫建設」會議

活動名稱:「大數據與人文地理信息數據庫建設」國際學術會議

日期:2018年11月14~15日
地點:浙江大學紫金港校區

主辦單位:浙江大學社會科學研究院、哈佛大學地理分析中心

講者:廖泫銘
講題:開放地理資料於公共治理與公民參與之應用與展望

講者:白璧玲
講題:地理資訊系統與數位人文應用 - 以明代倭寇事件之研究為例

相關報導: