1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心詹大千副研究員受邀至台北大學不動產與城鄉環境學系演講

講目:運用空間資訊透視健康風險

時間:2018年10月24日 15:10-17:00
地點:國立臺北大學三峽校區公共事務大樓2樓R216會議室

主辦單位:臺北大學不動產與城鄉環境學系