1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心詹大千副研究員受邀至高雄市立大同醫院演講

題目:見樹又見林-從小資料到大數據的健康研究

時間:2018年10月18日(四)
地點:高雄市立大同醫院(高雄市前金區中華三路68號)

主辦單位:高雄市立大同醫院