1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心詹大千副研究員受邀前往國家災害防救科技中心演講

講題:緊急醫療資源系統建置與精準公共衛生概念的實踐

時間:2018年9月5日(三) 10:00-12:00
地點:國家災害防救科技中心(新北市新店區北新路三段200號9樓)

主辦單位:國家災害防救科技中心