1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心廖泫銘研究副技師受邀擔任臺北市地政局「地政講堂」講師

講題:穿越世紀:運用歷史舊地籍圖、職業明細圖、火災保險地圖探索城市空間演變

時間:107年7月27日 (五)14:00~17:00
地點:臺北市地政講堂(臺北市文山區萬隆街47-12號2樓)