1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心范毅軍執行長受邀廣州參加海關與近代中國暑期學校

本專題中心范毅軍執行長受邀至廣州中山大學,參加《全球視野下的海關與近代中國》研究生暑期學校,會中發表專題演講並進行學術交流活動。

日期:2018年7月21日
地點:廣州中山大學歷史學系

演講題目:
范毅軍(2018) 清末以來中國海關貿易統計與報告的價值及其應用-近代海關貿易資料與傳統明清經濟研究