1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

107年度內政部社會經濟統計GIS教育訓練

107年「社會經濟ㄕ資料服務平台」暨「社會經濟統計地理資訊網」實機操作教育訓練。

主辦單位:內政部
承辦單位:財團法人空間及環境科技文教基金會、群琁地理資訊公司

報名網址:https://goo.gl/QCGE2k