1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心范毅軍執行長、廖泫銘研究副技師當選台灣地理資訊學會第十三屆理事

中央研究院人社中心地理資訊科學研究專題中心范毅軍執行長及廖泫銘研究副技師當選台灣地理資訊學會第十三屆理事,任期兩年。

詳細訊息: