1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

演講訊息-GIScience專題演講

講者:鍾翀 教授 (上海師範大學人文學院)
題目:上海城市變遷的老地圖解讀 — 兼談中國近代城市地圖進化系譜

 

時間:107年7月17日(二) 14:00- 16:00

地點:本院人社中心第一會議室
演講海報:<<請參閱>>