1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心同仁參加「第八屆數位典藏與數位人文國際研討會」,並發表海報論文

本專題中心廖泫銘研究助技師、白璧玲博士11月29日~12月1日前往政治大學參加「第八屆數位典藏與數位人文國際研討會」,會中發表論文並進行學術交流。

會議地點:國立政治大學綜合院館

發表題目:個人化的歷史文本事件分析工具及其於明代倭寇研究之應用案例
作者:白璧玲、吳承翰、蔡融易、蔡宗翰、范毅軍