1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心同仁參加「第六屆白沙歷史地理工作坊」,並發表專題報告

本專題中心廖泫銘研究副技師於2018年6月2日(六),參加由國立彰化師範大學歷史所主辦之「第六屆白沙歷史地理工作坊」,進行學術交流,並於會中發表專題報告。

會議地點:國立彰化師範大學立命書室

發表題目:運用舊地籍圖、官有林野圖、火災保險地圖重建日治時期臺灣土地空間
作者:廖泫銘