1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心廖泫銘研究副技師受邀至臺灣師範大學地理學系演講

講者:廖泫銘研究副技師
題目:GIS於人文社會科學領域整合應用
時間:107年5月12日(六) 13:20 ~ 15:20
地點:臺灣師範大學勤大樓10樓地理系會議室

課程名稱:空間資訊專題
主辦單位:國立臺灣師範大學地理學系空間資訊在職專班