1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心廖泫銘研究副技師受邀至臺北大學社會科學院演講

講者:廖泫銘 研究副技師
題目:GIS概念與GeoDa軟體簡介
時間:107年5月2日(三) 12:30 ~ 14:30
地點:臺北大學社科院109教室

主辦單位:國立臺北大學通識教育中心、「經濟時事與多媒體出版」迷你課程