1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心同仁受邀至國立臺灣藝術大學古蹟藝術修護學系演講

本專題中心張智傑專案經理受邀講座,講題:「空間資訊技術於田野調查之應用實作」。

時間:107年4月12日(四)12:00-14:00
地點:國立臺灣藝術大學古蹟系 大視聽教室(新北市板橋區大觀路一段33巷3號)
詳細資訊:<<請參閱>>