1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

演講訊息-GIScience專題演講

講者:張秀慈博士 (國立成功大學都市計劃學系助理教授)
題目:從農村再生到地方創生: 地理資訊系統於鄉鎮地區發展之潛力與應用
時間:107年4月10日(二) 14:00- 16:00
地點:本院史語所研究大樓704室
主持人:范毅軍研究員(人社中心GIS專題中心執行長)
演講海報:<<請參閱>>

主辦單位:
中央研究院人文社會科學研究中心GIS專題中心