1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

演講訊息

講者:郭巧玲  助研究員
題目:空間資訊生成與整合應用之新思維
時間:107年3月8日(四) 10:30~12:00
地點:臺大地理系系館2樓202會議室

主辦單位:國立臺灣大學地理環境資源學系
詳細資訊:https://goo.gl/dW72sS