1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心郭巧玲助研究員受邀赴安徽合肥參加研討會並發表論文

會議名稱:第十二屆海峽兩岸前瞻資訊技術應用與交流研討會
會議時間:2017/11/23~/24
會議地點:安徽省合肥市中科院合肥物質科學研究院

主辦單位:中科院計算機網路信息中心、中研院資訊服務處、社科院信息化管理辦公室

論文題目:基於Flickr地理標記照片之興趣點與興趣範圍之研究