1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心廖泫銘研究助技師擔任「106年度地名資訊研討會與成果發表」綜合座談與談人

中國地理學會11月9日(四)假國立臺灣大學應用力學館國際會議廳舉辦「106年度地名資訊研討會與成果發表」,本專題中心廖泫銘研究助技師擔任綜合座談與談人之一,以「臺灣舊地名地理位置確認及社區推廣應用」為題分享地理資料在資訊社會及地方社會上應用展望。