1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心同仁師受邀擔任數值地形模型使用者會議講座

內政部地政司舉辦106年度「數值地形模型使用者會議」,本專題中心廖泫銘研究助技師及張智傑專案經理受邀擔任講座,講題:虛擬地理環境(數位臺灣)實踐與應用。

時間:106年10月6日(星期五) 09:30~17:00
地點:中央聯合辦公大樓南棟(臺北市徐州路5 號)18樓第5會議室

主辦單位:內政部地政司
執行單位:財團法人國家實驗研究院

相關報導: