1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心廖泫銘研究助技師受邀擔任花蓮縣文化局工作坊講座

花蓮縣文化局推動106年度「花蓮縣文化資產導遊領隊培訓計畫」舉辦「神軌奇航Ⅲ-臨港歷史廊道文化導覽工作坊」課程,本專題中心廖泫銘研究助技師受邀擔任講座,講題:花蓮百年歷史地圖介紹 。

時間:民國106年9月29~30日
地點:花蓮縣環境永續教育中心集賢館

指導單位:文化部文化資產局
主辦單位:花蓮縣文化局
執行單位:國立東華大學東臺灣中心(計畫主持:郭俊麟副教授)
協辦單位:中研院人社中心GIS專題中心、東華大學臺灣文化學系