1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心廖泫銘研究助技師受邀至臺大圖書館演講

106年第5場臺大圖書館知識饗宴

講題:應用GIS於圖書館館藏地圖流通與典藏管理
講員:廖泫銘 研究助技師(中央研究院人社中心)

時間:106年9月6日(三)14:00-16:30
地點:國立臺灣大學總圖4樓多媒體服務中心418大團體教室

下載:演講簡報檔