1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

演講訊息-歷史人口專題演講

講者:林嘉琪女士(淡江大學歷史系助理教授)
題目:日治時期淡水戶口調查簿數位化進度報告
時間:2017/09/08(五)10:00-12:00 AM
地點:中央研究院民族學研究所2320R
主持人:李俊豪 合聘助研究員

主辦單位:中研院人社中心GIS專題中心
演講海報:<<請參閱>>