1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

拓展臺灣數位典藏計畫審查委員蒞臨本中心參訪

地點:人文聯合圖書館1樓GIS典藏室

97年度數位典藏與數位學習國家型科技計畫-拓展臺灣數位典藏計畫審查委員蒞臨本中心GIS典藏室參訪,主要目的在瞭解本中心執行地圖與遙測影像數位典藏計畫的典藏內容、作業狀況以及品質管理策略。

相片連結請按此