1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心榮獲第十三屆金圖獎最佳應用系統獎

本專題中心(中央研究院人社中心地理資訊科學研究專題中心)協助屏東縣政府衛生局所建置之「登革熱行動防疫決策平台」,榮獲臺灣地理資訊學會第十三屆金圖獎(應用系統獎項)。

請參閱:臺灣地理資訊學會第十三屆金圖獎得獎名單