1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

演講訊息-歷史人口專題演講

講者:朱華瑄女士 (中研院社會所博士培育生,美國紐約州立賓漢頓大學社會學系博士生)
題目:日本帝國糧食體制中的台灣米,1895-1945
時間:2017/06/12 (一) 10:00~12:00
地點:中央研究院民族學研究所2320R
主持人:李俊豪 合聘助研究員

主辦單位:中研院人社中心GIS專題中心
演講海報:<<請參閱>>