1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

演講訊息-GIScience專題演講

講者:黃柏鈞先生(臺灣藍鵲茶-八百金有限公司負責人)
題目:生態村的夢想─臺灣藍鵲茶
時間:106年5月16日(二) PM 14:00- 16:00
地點:中央研究院歷史語言研究大樓704室
主持人:范毅軍研究員 (人社中心GIS研究專題中心執行長)
演講海報:<<請參閱>>

主辦單位:本院人社中心地理資訊科學研究專題中心