1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

演講訊息-歷史人口專題演講

講者:松田良孝先生 (【八重山的臺灣人】一書作者)
題目:從台灣到沖繩八重山的移民- 以日治時代為中心
時間:2017年3月13日(一) 10:00-12:00
地點:中央研究院人社中心第一會議室
主持人:李俊豪 合聘助研究員

主辦單位:中研院人社中心GIS專題中心
演講海報:<<請參閱>>
備註:日文演講,有即時翻譯