1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心舉辦文物修護工作坊

本專題中心為提升地理資訊文物保存及修復專業知識,邀請專家辦理「文物初階保存及修護工作坊」,內容針對地理資訊類文物(例如:紙質地圖、航照照片、底片等媒體)之保存及初階修復進行研討及實做。

  • 時間:106年02月20日(一)9:00-17:00
  • 地點:中央研究院歷史語言研究所研究大樓
  • 備註:限受邀合作單位報名參加
  • 詳情:請參閱