1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心廖泫銘研究助技師受邀擔任建國中學「105學年度人文班GIS培訓」講師

臺北市立建國高級中學針對人文社會資優班舉辦為期一天半的「QGIS培訓課程」,本專題中心廖泫銘研究助技師受邀擔任講師。

課程時間:2017年1月19日(四)~20日(五)。
課程地點:建國中學夢紅樓6樓 集思工作坊
主辦單位:建國中學特教組、地理科