1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

2017年故事地圖工作坊

日期:2017年1月21~22日
地點:台灣師範大學文學院勤大樓10樓地理系會議室

指導單位:教育部數位人文課程創新計畫
主辦單位:台灣師範大學臺灣史研究所
協辦單位:台灣師範大學地理學系、中央研究院人社中心GIS專題中心