1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心廖泫銘研究助技師赴天津參加HGIS及中國長城防禦體系國際研討會

本專題中心廖泫銘研究助技師2016年11月18~22日赴天津大學建築學院參加「HGIS及中國長城防禦體系國際研討會」,會中發表專題演講並進行學術交流。

廖泫銘(2016) 從地圖數位典藏到空間人文研究平台建置:談大型文化遺產研究與應用潛力