1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心詹大千副研究員受邀發表特別演講

本專題中心詹大千副研究員受邀前往中山醫學大學發表全校研究所特別演講。

題目:見樹又見林-流行病學的空間思考
時間:105年10月28日(星期五)下午 15:20 〜17:00
地點:中山醫學大學實二演講廳

主辦單位:中山醫學大學