1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心范毅軍執行長受邀出席「第44屆測繪及空間資訊學術發表會」

本專題中心范毅軍執行長受邀出席「第44屆測繪及空間資訊學術發表會」,並擔任專題演講講座。

講題:廣惠專案成果於三維資訊整合平台之相關應用

時間:2016年10月21日(週五)
地點:國防部軍備局生製中心第401廠新實營區(臺中市東區振興路178號)
主辦單位:國防部軍備局生產製造中心