1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心詹大千副研究員受邀發表專題演講

本專題中心詹大千副研究員受邀前往中國醫藥大學健康風險管理學系發表專題演講。

講者:詹大千 副研究員
題目:健康風險地圖之應用
時間:105年10月11日(星期二)下午 15:10 〜17:00
地點:中國醫藥大學互助大樓11樓11A01

主辦單位:中國醫藥大學健康風險管理學系