1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心詹大千副研究員受邀發表專題演講

本專題中心詹大千副研究員受邀前往國立成功大學公共衛生研究所發表專題演講。

講者:詹大千 副研究員
題目:傳染流行病學與地理資訊系統
時間:105年10月4日(星期二)下午1:10 〜3:00
地點:成大醫學院二樓203D教室

主辦單位:國立成功大學公共衛生研究所