1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

演講訊息:鳳山縣舊城丈量及勘查

講者:廖德宗 (皇輿科技總經理,文史研究者)
時間:2016年10月1日(週六)10:25 - 11:05
地點:臺灣大學師資培育中心 (羅斯福路四段1號,新聞研究所)

主辦單位:中華民國地圖學會