1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心同仁參加「第35屆測量及空間資訊研討會」

本專題中心於2016年8月25~26日派員參加「第35屆測量及空間資訊研討會」,會中發表論文並進行交流。

地點:國立政治大學 研究暨創新育成總中心
會議網站:http://sg35.nccu.edu.tw/

林柏丞、詹大千、鄧詠竹、郭巧玲、陳建州、高瑞鴻、葉耀鮮:傳染病資料庫結合空間資訊於視覺化服務平台之研究