1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心同仁榮獲Open Data創新應用競賽(大會指定類-開放資料應用組)銀獎

本專題中心同仁-詹大千副研究員、林柏丞博士、陳建州博士、郭巧玲博士、高瑞鴻專案經理,共同參加由經濟部工業局舉辦Open Data創新應用競賽-大會指定類-開放資料應用組,作品「全面攻蚊」榮獲銀獎肯定,並獲頒得十萬元獎金。

得獎訊息:http://opendata-contest.tca.org.tw/announcement4.aspx