1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心詹大千副研究員受邀陽明大學「進階QGIS訓練課程」講師

國立陽明大學環境與職業衛生研究所舉辦為一天的「進階QGIS訓練課程」,本專題中心詹大千副研究員受邀擔任講師。

課程時間:2016年7月26日(二)09:30-16:30
課程地點:國立陽明大學醫學2館
主辦單位:國立陽明大學環境與職業衛生研究所