1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

演講訊息-歷史人口專題演講

講者:沈佳姍博士(政治大學文學博士)
題目:種痘規則的臺灣應用-- 從技術、人群和數字談起(1895 - 1910s)
時間:2016/06/27 (一) 10:00-12:00
地點:中央研究院人文社會科學研究中心第二會議室B
主持人:李俊豪 合聘助研究員

主辦單位:中研院人社中心GIS專題中心
演講海報:<<請參閱>>