1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心詹大千助研究員參加「2016台灣人口學會年會」,並發表論文

會議名稱:2016台灣人口學會年會
會議時間:2016年4月29~30日
會議地點:國立中山大學
主辦單位:台灣人口學會, 國立中山大學社會系
會議官網:https://sites.google.com/site/2016paotw/agenda

論文題目: 線上時空分析全國死因地圖