1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

時空資訊展示及數位人文應用工作坊

時間:2016年4月15日(五) 09:00-16:50
地點:成功大學歷史學系系館振芝講堂( 臺南市東區大學路一號成功大學光復校區 )
報名截止時間:2016年4月12日
詳細資訊:<<請參閱>>

主辦單位:國立成功大學歷史學系、中央研究院人社心GIS專題中心、科技部數位人文籌畫小組