1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

科技部空間資訊學門領域策略規劃研討會議

南部場
舉辦日期:民國105年4月11日
研討會場:成大測量系

北部場
舉辦日期:民國105年4月18日
研討會場:台北市科技大樓二樓第12會議室

主持人:交通大學土木系史天元教授
主辦單位:科技部自然司
協辦單位:國立成功大學測量及空間資訊學系
報名資訊:<<請下載>>
相關議程:<<請參閱>>