1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

與經濟部水利署水利規劃試驗所簽訂學術合作協議書

中央研究院人文社會科學研究中心(地理資訊科學研究專題中心)與經濟部水利署水利規劃試驗所簽訂學術合作備忘錄,針對光復後臺灣各水利工程地形測量原圖及相關測繪成果,共同進行整理及數值化建檔作業,並探討歷史水利圖資整合、分析及加值應用,有效期間2015年12月25日至2018年12月25日。