1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心廖泫銘研究助技師受邀擔任高雄市地政局研習課程講座

高雄市政府地政局舉辦「地理資訊數位典藏與GIS整合應用研習」課程,本專題中心廖泫銘研究助技師受邀擔任講座。

時間:民國104年12月16日(三)PM 02:00~05:00
地點:高雄市政府四維行政中心地政局第一會議室(7樓地政局第一會議室)
主辦單位:高雄市政府地政局