1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心同仁參加健保署舉辦健康存摺APP競賽榮獲佳作

本專題中心同仁-詹大千助研究員、林柏丞博士、陳建州博士、郭巧玲博士、高瑞鴻專案經理,共同參加由衛生福利部中央健康保險署舉辦之健康存摺加值應用APP創意競賽,作品名稱: 健康大富翁,榮獲佳作並獲得兩萬元獎金與獎狀一面。