1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心同仁參加「南海諸島之歷史與主權爭議」學術研討會,並發表論文

本專題中心白璧玲博士於2015年12月10-11日,參加由中央研究院人社中心亞太區域研究專題中心主辦之「南海諸島之歷史與主權爭議」學術研討會,會中發表論文並進行學術交流。

地點:中央研究院人社中心第二會議室
會議網站:http://www.rchss.sinica.edu.tw/conf/201512101211/

發表題目:18-19世紀以來英國人對南海島嶼之探索、地圖繪製與命名
作者:白璧玲