1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心白璧玲博士赴大陸參加研討會並發表論文

本專題中心白璧玲博士於2015年8月22~24日,受邀前往陝西師範大學參加「絲綢之路研究與歷史地理資訊系統建設」國際學術研討會,會中發表論文並進行學術交流。

白璧玲(2015) 絲路歷史地理資訊系統建置與前瞻

相關報導: