1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心詹大千助研究員受邀至2015台灣資料科學愛好者年會演講

2015台灣資料科學愛好者年會

時間:2015/08/20~23
地點:中央研究院人文社會科學館
主辦單位:台灣資料科學愛好者年會, 中華民國計算語言學學會

講者:詹大千 助研究員(中央研究院人社中心GIS專題中心)
題目:運用空間決策改進緊急醫療品質
場次:2015/08/22(六)12:00 - 12:45